Stichting Perspectief

Activiteit

Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader (SBK)

Subsidiebedrag

€ 3.288.100

Website

www.perspectiefzutphen.nl