N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Belang

0,2%

Aantal aandelen

95.940

Nominale waarde

€ 239.850

Boekwaarde aandelen

€ 217.679

Begroot dividend

€ 100.000

Openbaar belang

Financiering publieke taak tegen zo laag mogelijke kosten

Bestuurlijk vertegenwoordiger

O. Bosch

Eigen vermogen 1-1-2018

-

Eigen vermogen 31-12-2018

-

Vreemd vermogen 1-1-2018

-

Vreemd vermogen 31-12-2018

-

Resultaat 2018

-

Website

www.bngbank.nl