N.V. Circulus Berkel

Vestigingsplaats

Zutphen

Belang

44,4%

Aantal aandelen

1.122 aandelen D

Nominale waarde

€ 1.122

Boekwaarde aandelen

€ 5.445

Begroot dividend

€ 100.000

Openbaar belang

Inzameling en transport van huishoudelijke taken

Bestuurlijk vertegenwoordiger

O. Bosch

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 11.382.000

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 12.945.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 29.725.000

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 34.375.000

Resultaat 2018

€   1.359.000

Website

www.circulus-berkel.nl