Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

2018

2019

2020

2021

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.10 Mutaties reserves

1.548.800

-5.635.000

1.548.800

-1.658.000

1.548.800

-1.332.600

1.548.800

-1.341.200

0.4 Ondersteuning organisatie

12.444.000

-816.200

11.993.400

-815.500

11.897.500

-802.200

11.938.300

-801.700

0.5 Treasury

97.100

-1.610.400

102.300

-1.610.100

113.100

-1.609.700

123.900

-1.609.200

0.61 OZB woningen

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

528.400

-5.083.800

0.62 OZB niet-woningen

116.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

33.300

-3.741.100

0.64 Belastingen overig

6.700

-358.900

6.700

-358.900

6.700

-358.900

6.700

-358.900

0.7 Algemene en overige uitkering gemeentefonds

0

-86.154.700

0

-87.069.700

0

-87.839.100

0

-88.636.100

0.8 Overige baten en lasten

1.521.700

-1.389.200

802.100

-2.070.500

1.318.100

-2.070.500

1.822.300

-2.070.500

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0.11 Rekening van baten en lasten

646.500

0

1.292.842

0

1.856.744

0

1.197.068

0

1.2 Openbare orde en Veiligheid

0

-1.518.600

0

-1.517.800

0

-1.518.600

0

-1.517.800

2.1 Verkeer en vervoer

0

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

0

-133.300

0

-133.300

0

-133.300

0

-133.300

3.4 Economische promotie

0

-144.200

0

-144.200

0

-144.200

0

-144.200

6.3 Inkomensregelingen

18.700

0

18.700

0

18.700

0

18.700

0

16.978.200

-106.586.900

16.376.542

-104.204.400

17.371.344

-104.635.500

17.267.468

-105.439.300

Totaal

165.427.600

-165.427.600

162.865.158

-162.865.158

159.490.919

-159.490.919

157.774.055

-157.774.055