Taakvelden programma 5

2018

2019

2020

2021

Programma 5 Aantrekkelijke stad

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.10 Mutaties reserves

704.000

-1.241.400

809.000

-525.800

909.000

-525.600

1.009.000

-525.500

0.2 Burgerzaken

600

0

300

0

300

0

300

0

0.5 Treasury

0

-301.600

0

-301.600

0

-301.600

0

-301.600

0.63 Parkeerbelaasting

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

145.300

-2.088.700

2.1 Verkeer en vervoer

4.100

0

4.100

0

4.100

0

4.100

0

2.2 Parkeren

524.200

-200

504.100

-200

503.900

-200

491.600

-200

2.5 Openbaar vervoer

38.400

0

36.500

0

36.400

0

36.400

0

3.1 Economische ontwikkeling

13.100

0

12.900

0

12.700

0

2.500

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.621.800

-1.396.800

1.377.400

-1.321.800

1.376.100

-1.321.800

1.373.300

-1.321.800

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

956.900

-479.000

956.600

-479.000

956.800

-479.000

956.700

-479.000

3.4 Economische promotie

651.100

-18.000

651.100

-18.000

651.000

-18.000

648.800

-18.000

4.2 Onderwijshuisvesting

88.600

0

56.700

0

56.100

0

55.500

0

5.3 Cultuurpres, cultuurprod. en cultuurpart.

2.482.900

-30.000

2.261.300

-30.000

2.260.700

-30.000

2.260.100

-30.000

5.4 Musea

2.486.500

-475.100

2.334.300

-475.100

2.329.200

-475.100

2.326.900

-475.100

5.5 Cultureel erfgoed

973.900

-11.800

925.900

-11.800

885.700

-11.800

885.500

-11.800

5.6 Media

1.013.800

-133.600

983.200

-133.600

982.900

-133.600

982.600

-133.600

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

81.000

-61.700

58.500

-61.700

58.000

-61.700

57.600

-61.700

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

291.600

-98.500

269.600

-103.500

269.600

-103.500

257.400

-103.500

6.3 Inkomensregelingen

874.200

-981.100

817.800

-981.100

817.800

-981.100

817.800

-981.100

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

44.600

-42.600

5.500

-42.600

5.500

-42.600

5.500

-42.600

7.1 Volksgezondheid

72.300

-100.600

69.300

-100.600

69.300

-100.600

69.300

-100.600

8.1 Ruimtelijke Ordening

85.200

-53.100

46.200

-53.100

46.100

-53.100

46.100

-53.100

13.154.100

-7.513.800

12.325.600

-6.728.200

12.376.500

-6.728.000

12.432.300

-6.727.900