Taakvelden programma 4

2018

2019

2020

2021

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.10 Mutaties reserves

2.034.200

-4.850.000

2.068.600

-4.305.500

2.205.400

-1.589.400

2.600.300

-1.461.100

1.2 Openbare orde en Veiligheid

57.100

0

57.100

0

57.100

0

57.100

0

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

1.800

0

1.800

0

1.800

0

1.800

0

4.1 Openbaar basisonderwijs

214.900

0

214.900

0

214.900

0

214.900

0

4.2 Onderwijshuisvesting

5.192.800

-499.000

4.863.200

-504.500

4.732.300

-510.000

5.335.400

-510.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.305.800

-554.600

2.253.200

-554.600

2.225.800

-554.600

2.135.800

-554.600

5.1 Sportbeleid en activering

499.500

0

459.500

0

459.500

0

459.500

0

5.2 Sportaccommodaties

2.105.500

-706.100

1.958.200

-706.100

1.942.200

-706.100

1.884.400

-706.100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.351.600

-9.000

5.238.997

-9.000

5.169.975

-9.000

5.219.987

-9.000

6.2 Wijkteams

945.200

0

945.200

0

945.200

0

945.200

0

6.3 Inkomensregelingen

31.210.800

-20.317.400

31.220.800

-20.375.839

29.235.800

-20.390.839

29.235.800

-20.390.839

6.4 Begeleide participatie

11.215.500

0

10.941.500

0

10.826.500

0

10.482.500

0

6.5 Arbeidspart-instr. gericht op toeleiding naar werk

3.677.200

-950.600

3.578.600

-1.206.600

3.578.600

-1.735.580

3.578.600

-1.588.816

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

5.896.800

0

5.896.800

0

5.701.800

0

5.701.800

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.837.800

0

5.837.800

0

5.742.800

0

5.742.800

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.998.400

0

14.963.200

0

14.828.700

0

14.828.700

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

151.100

0

151.100

0

151.100

0

151.100

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

240.400

0

240.400

0

240.400

0

240.400

0

7.1 Volksgezondheid

1.641.300

0

1.646.300

0

1.651.300

0

1.656.300

0

7.5 Begraafplaatsen

51.600

0

51.600

0

51.600

0

51.600

0

93.629.300

-27.886.700

92.588.797

-27.662.139

89.962.775

-25.495.519

90.523.987

-25.220.455