Taakvelden programma 3

2018

2019

2020

2021

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.10 Mutaties reserves

218.300

-456.500

218.300

-326.199

218.300

-316.600

218.300

-317.100

0.2 Burgerzaken

43.500

0

43.500

0

43.500

0

43.500

0

0.5 Treasury

0

-488.600

0

-488.600

0

-488.600

0

-488.600

2.1 Verkeer en vervoer

5.233.400

-214.100

5.189.400

-164.100

5.224.700

-164.100

5.229.800

-164.100

2.3 Recreatieve Havens

39.100

0

39.100

0

39.100

0

39.100

0

2.4 Economische Havens en waterwegen

192.500

-13.300

196.100

-15.300

195.000

-15.200

193.900

-15.200

2.5 Openbaar vervoer

749.900

-673.400

766.620

-690.120

76.500

0

76.500

0

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

510.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

3.4 Economische promotie

5.300

-10.800

5.300

-10.800

5.300

-10.800

5.300

-10.800

5.5 Cultureel erfgoed

9.500

0

9.500

0

9.500

0

9.500

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.066.600

-11.900

3.015.600

-11.900

3.026.100

-11.900

3.020.500

-11.900

6.3 Inkomensregelingen

401.500

0

401.500

0

401.500

0

401.500

0

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

82.000

-7.000

7.000

-7.000

7.000

-7.000

7.000

-7.000

7.2 Riolering

4.205.700

-4.744.400

4.167.800

-4.706.500

4.211.200

-4.749.900

4.250.800

-4.789.500

7.3 Afval

4.072.200

-5.040.800

4.078.200

-5.046.800

4.092.800

-5.061.400

4.092.600

-5.061.200

7.4 Milieubeheer

2.209.700

-41.000

2.151.000

-41.000

2.129.300

-41.000

2.129.300

-41.000

7.5 Begraafplaatsen

676.800

-337.500

592.600

-337.500

592.600

-337.500

589.400

-337.500

8.1 Ruimtelijke Ordening

431.800

-44.900

370.800

-47.200

369.800

-49.000

354.900

-51.800

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

9.478.300

-9.401.600

10.605.399

-10.538.100

9.586.600

-9.539.600

7.298.400

-7.251.400

8.3 Wonen en bouwen

1.327.300

-950.600

1.143.100

-950.600

1.143.100

-950.600

1.143.100

-950.600

32.953.400

-22.436.400

33.010.819

-23.381.719

31.381.900

-21.743.200

29.113.400

-19.497.700