Taakvelden programma 2

2018

2019

2020

2021

Programma 2 Veiligheid

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.10 Mutaties reserves

45.500

-21.400

45.500

0

45.500

0

45.500

0

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.830.800

0

2.769.300

0

2.749.200

0

2.728.900

0

1.2 Openbare orde en Veiligheid

1.428.100

-30.400

1.428.100

-30.400

1.428.100

-30.400

1.428.100

-30.400

4.304.400

-51.800

4.242.900

-30.400

4.222.800

-30.400

4.202.500

-30.400