Taakvelden programma 1

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Bestuur

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.1 Bestuur

2.760.900

0

2.743.600

0

2.727.800

0

2.730.500

0

0.10 Mutaties reserves

0

-93.700

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

1.247.300

-808.400

1.286.900

-808.400

1.157.800

-808.400

1.213.900

-808.400

0.4 Ondersteuning organisatie

114.500

0

4.500

0

4.500

0

4.500

0

0.5 Treasury

0

-49.900

0

-49.900

0

-49.900

0

-49.900

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

285.500

0

285.500

0

285.500

0

285.500

0

4.408.200

-952.000

4.320.500

-858.300

4.175.600

-858.300

4.234.400

-858.300