N.V. Vitens

Vestigingsplaats

Utrecht

Belang

0,9%

Aantal aandelen

50.739

Nominale waarde

€ 50.739

Boekwaarde aandelen

€ 8.677

Begroot dividend

€ 101.000

Openbaar belang

Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet

Bestuurlijk vertegenwoordiger

O. Bosch

Eigen vermogen 1-1-2018

€   526.300.000

Eigen vermogen 31-12-2018

€   525.700.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

€  1.223.800.00

Vreemd vermogen 31-12-2018

€  1.233.900.00

Resultaat 2018

€     13.000.000

Website

www.vitens.nl