Doelstellingen

Vanaf 2018 willen we nog ongeveer 600 woningen realiseren conform de woningbouwplanning. Dit worden woningen met een lagere EPC-norm dan het bouwbesluit voorschrijft. Ook voorzien we (beperkt) in commerciële ruimtes.