Samenwerking

Er is nauw samengewerkt met omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden.