Onze inzet

  • Kaderstelling voor de planontwikkeling door derden.
  • Het projectgebied is opgesplitst in 3 deelgebieden. Het noordelijk en zuidelijk deel zijn bestemd voor woningbouw. Het middelste deel is ingericht als groenzone. Het zuidelijke deel wordt vanaf 2022 ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Tot die tijd zijn de gronden tijdelijk uitgegeven aan de Stichting Stadsgoed Helbergen.
  • De verkoop van 25 kavels in het noordelijk deel loopt goed. De eerste kavels zijn overgedragen. De verwachting is dat alle kavels in 2018 zijn verkocht.