Doelstellingen

Door vrije sector woningen in een bijzondere setting toe te voegen, krijgen we meer verschillende woningen.
Er is bij het ontwerp gekozen voor een robuuste groene verbinding tussen de IJssel met zijn uiterwaarden en het ecologisch stadspark. Het park wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht. De getijden komen terug in de natuurlijke vijver. Geen speeltoestellen maar constructies die uitnodigen om te spelen.
Er komt een aansluiting op het fietspad over de dijk. Hier is met het waterschap overeenstemming over bereikt. De kavels liggen om een groene binnenplaats om het ‘wij-gevoel’ te vergroten.