Samenwerking

Er is nauw samengewerkt met bewoners en de ontwikkelaars.