N.V. Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Belang

0,5%

Aantal aandelen

678.642

Nominale waarde

€ 3.398.210

Boekwaarde aandelen

€ 115.810 (na verrekening met reserve herwaardering)

Begroot dividend

€ 366.000

Openbaar belang

Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden.

Bestuurlijk vertegenwoordiger

O. Bosch

Eigen vermogen 1-1-2018

-

Eigen vermogen 31-12-2018

-

Vreemd vermogen 1-1-2018

-

Vreemd vermogen 31-12-2018

-

Resultaat 2018

-

Website

www.alliander.com