Samenwerking

Er is nauw samengewerkt met bewoners, ontwikkelaars, woningcorporaties, RVOB en andere belanghebbenden. Omdat het programma in de afrondende fase is, richt de samenwerking zich nu vooral op de ontwikkelaars.