Onze inzet

Onze rol is in de loop van de jaren verschoven van planontwikkeling naar kaderstelling. Het programma is grotendeels klaar. Drie woningbouwopgaven moeten nog worden afgerond. Deze leveren een bijdrage aan ons strategische beleidsdoel wonen.

  • Aan de Gerard Doustraat zijn in september 2017 de laatste 53 markthuur appartementen opgeleverd. Huurprijs vanaf € 730 kale huur. De grondexploitatie wordt afgesloten.
  • De RVOB gaat zelf 20 tweekappers realiseren op het gevangenisterrein. De sloop is eind 2017 voltooid.
  • Het laatste onderdeel van Lunettetuin (Hof van Wesse) is in uitvoering. In 2018-2019 worden er 80 woningen gebouwd. De meeste zijn verkocht, waarmee doorstroming in de wijk op gang is gebracht en sociale huurwoningen vrijkomen.