Doelstellingen

De opgaven voor fysiek, sociaal en leefbaarheid zijn geformuleerd in een wijkontwikkelingsplan.