Gemeenschappelijke regeling Tribuut Belastingsamenwerking

Vestigingsplaats

Epe

Belang

26,3%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

O. Bosch

Arrangement

2

Openbaar belang

Het realiseren van een toekomstbestendige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten.

Bijdrage

€ 1.132.000

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 0

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 0

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 0

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 0

Resultaat 2018

€ 0

Website

tribuut