Subsidies programma 2

Jaarlijkse subsidies

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 2: Veilige Stad

Voorlichting geven op basisscholen over Halt.

Subsidie Halt

9.300

Versterking van de leefbaarheid van wijk, buurt en dorp.

St. Perspectief

28.000