Subsidies programma 5

Eenmalige subsidies

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 5: Een aantrekkelijke stad

Subsidieregeling incidentele subsidies Kunst en Cultuur

Activiteiten of producten die bijdragen aan goed en dynamisch cultureel en artistiek klimaat en iets toevoegen aan het reguliere kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Zutphen.

Stichting Musea Zutphen

15.000

Jeugdsubsidie-regeling kavel kunst & cultuur

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd op het brede terrein van kunst & cultuur

Organisaties

10.000

Subsidieregeling stimulans gemeentelijke monumenten

het verbeteren van de aantrekkelijkheid van Zutphen als monumentale (winkel) stad

Organisaties

75.000

meerjarige iniatieven

een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.

Filmtheater Luxor

25.000

Subsidieregeling stimulans gemeentelijke monumenten

het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur

Organisaties

140.000

toerisme

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Organisaties

5.100

Jaarlijkse subsidies

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 5: Een aantrekkelijke stad

het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector.

Stichting Musea Zutphen

998.500

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

St. Zutphen promotie

250.000

Open monumenten Comité Zutphen

13.900

Diverse verenigingen en stichtingen

118.200

Stichting Wijnhuisfonds

2.400

Mogelijk maken van het uitlenen van een breed aanbod van boeken en andere informatiedragers.

Graafschap Bibliotheken

883.000

Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Hanzehof

1.276.300

Faciliteren van amateuristische kunstbeoefening en culturele uitingen.

Muzehof

355.700

een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt.

Filmtheater Luxor

25.000

Berkelstroom

19.900

SOBZ

Voorzien in het onderhoud van de molens.

St. Warkense Molen, Vereniging De Hollandsche Molen

3.900