Subsidies programma 3

Eenmalige subsidies

Subsidieregeling

Subsidiedoel

Aanvragers

Raming 2018

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Afkoppelen hemelwater op particulier terrein

Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.

Particulieren

15.000

Geldelijke steun ouderen bij verhuizing 2005

Het ingang zetten van een verhuisketen c.q. doorstroming van ouderen uit een (gewone) huurwoning(en) naar een voor ouderen geschikte huurwoning. De woning die vrijkomt kan weer bewoond worden door o.a. starters of gezinnen.

Particulieren

2.500

Jaarlijkse subsidies

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Raming 2018

Programma 3: Duurzame leefomgeving

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Warnsveldse schooltuinen

350

Duivenoverlast

5200

Kinderboerderij

2250