Beleidsindicatoren programma 5

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

133,1

134

134

LISA

3. Economie

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

116

100

100

Atlas voor Gemeen-ten

3. Economie

Functiemenging

%

2016

50,2

52,7

52,1

LISA

Sturingsindicatoren speerpunt 'investeren in de binnenstad'

Indicator

Bron

Relatie met doelen focustraject*

Aantal bij DNA Zutphen passende evenementen

Stichting Zutphen Promotie

1 en 2

Aantal opengestelde monumenten

Gemeente Zutphen

1 en 2

Aantal dagen opengestelde monumenten

Gemeente Zutphen

1 en 2

Aantal festivals / activiteitenmet regionale / landelijke bekendheid

Stichting Zutphen Promotie

1 en 2

Waardering sfeer / ambiance

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland

1 en 2

Waardering bereikbaarheid

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland

1 en 2

Waardering parkeermogelijkheden auto's

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland

1 en 2

*Toelichting op de doelen

1. We stimuleren een goed ondernemersklimaat

2. We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige Zutphenaren

3. We versterken kwetsbare Zutphenaren