Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

Vestigingsplaats

Lochem

Belang

11,0%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

P.C.M. Withagen

Arrangement

2

Openbaar belang

Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem voor de regio.

Bijdrage

€ 1.491.507

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 148.705

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 148.705

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 645.000

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 645.000

Resultaat 2018

€ 0

Website

www.plusov.nl