Beleidsindicatoren programma 2

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

4,1

1,8

2,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

6,3

4,4

5,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

3,1

3,1

3,3

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

8

5,1

5,6

CBS - Geregi-streerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2016

145,6

93,1

137,4

Bureau Halt

1. Veiligheid

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

0,9

1

1,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)