Financieel overzicht

Geraamde investeringen (€) op basis van 50% co-financiering en behoud van de bestaande parkeervoorziening Houtwal.

Omschrijving

Bedrag

Jaar

Herinrichting 's Gravenhof

1.600.000

2018/2019

Uitbreiding parkeervoorziening Vispoortplein/Houtwal

1.600.000

2018/2019

Herinrichting Houtwal, Vispoortplein

2.200.000

2020

Duiker Hoofdgracht - Vispoortgracht

  750.000

2021