Samenwerking

Samen met bewoners en ondernemers hebben we in 2017 de uitgangspunten voor het structuurplan en ontwerp voor het 's Gravenhof bepaald. Samen met deze stakeholders en mede-overheden formuleren we in 2018 haalbare ambities voor bedrijvigheid, parkeren, (schone) mobiliteit, woongenot, energietransitie, klimaatadaptatie, cultuur en erfgoed, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. De duurzame betekenis van deze ontwikkeling voor stad en regio rechtvaardigt samenwerking en mede-financiering door andere overheden.