Doelstellingen

Met de Poort van Zuid realiseren we:

  • een vernieuwd ’s Gravenhof als ontmoetingsplek; passend bij de historische betekenis en huidige omgeving;
  • een fysieke verbinding tussen het Hof van Heeckeren en de Walburgiskerk;
  • een fraaie en logische looproute tussen de parkeerplaats aan de Houtwal en de binnenstad;
  • een oplossing voor parkeren nabij het ’s Gravenhof;
  • makkelijk te vinden parkeerplaatsen rond het stadscentrum voor auto’s en fietsen;
  • een doorvaarbare duiker in de Vispoortgracht.