Ambitie

De Poort van Zuid maakt de Zutphense binnenstad aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Het 's Gravenhof wordt een ontmoetingsplek met cultuur-historische allure. De vestingwerken met hun groen en water maken we beter herkenbaar en beleefbaar. Aan de zuidelijke entree langs de Houtwal komen parkeerplaatsen voor de binnenstad en omgeving. Hier zorgen we ook voor (schone) mobiliteit, klimaatadaptatie en beleving van groen en water.