Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Vestigingsplaats

Bronckhorst

Belang

9,1%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

C. Pennings-Hanemaaijer

Arrangement

2

Openbaar belang

De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregelgeving.

Bijdrage

€ 550.600

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 100.000

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 100.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 809.000

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 809.000

Resultaat 2018

€ 0

Website

http://www.odachterhoek.nl