Gemeenschappelijke regeling Het Plein

Vestigingsplaats

Zutphen

Belang

85%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

A. de Jonge
P.C.M. Withagen
O. Bosch
R. Sueters

Arrangement

3

Openbaar belang

Het Plein zorgt voor een efficiënte eb effectieve uitvoering van taken op gebied van werk en inkomen, WMO en backoffice Jeugd.

Bijdrage

€ 43.428.500

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 0

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 0

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 11.535.000

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 11.410.000

Resultaat 2018

€ 0

Website

www.hetpleinzutphen.nl