Gemeenschappelijke regeling Delta

Vestigingsplaats

Zutphen

Belang

53%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

A. de Jonge

Arrangement

3

Openbaar belang

Delta biedt werk aan medewerkers op het gebied van sociale werkvoorziening

Bijdrage

€ 11.193.000

Eigen vermogen 1-1-2018

€ 2.457.000

Eigen vermogen 31-12-2018

€ 852.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 170.200

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 113.500

Resultaat 2018

€ 144.000

Website

www.deltawerkt.nl