Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Belang

4,5%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

A. Vermeulen

Arrangement

3

Openbaar belang

De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).

Bijdrage

€   2.347.000

Eigen vermogen 1-1-2018

€   1.386.000

Eigen vermogen 31-12-2018

€   1.386.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

€ 49.416.000

Vreemd vermogen 31-12-2018

€ 50.849.000

Resultaat 2018

0

Website

www.vnog.nl