Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek

 (Cleantechregio)

Vestigingsplaats

Voorst

Belang

14,3%

Bestuurlijke vertegenwoordiger

A. de Jonge

Arrangement

2

Openbaar belang

Door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd.

Bijdrage

€ 124.700

Eigen vermogen 1-1-2018

87.000

Eigen vermogen 31-12-2018

87.000

Vreemd vermogen 1-1-2018

0

Vreemd vermogen 31-12-2018

0

Resultaat 2018

0

Website

cleantechregio