Samenwerking met partners

De beleidsvelden in dit programma kunnen alleen door samen te werken verder worden gebracht. Met ondernemers en hun organisaties, met instellingen rond cultuur en erfgoed, met nieuwe initiatiefnemers - commercieel én burgerinitiatieven. In veel gevallen draagt de gemeente heel bewust taakbepaling en taakuitvoering over aan partijen die door overheid en samenleving samen worden gedragen.
Op regioniveau zoekt de gemeente samenwerking binnen de Cleantechregio (economie) en in samenwerkingsverbanden in Achterhoek en Hanzeverband (toerisme, economie). Op het niveau van taakvervulling en services over en weer bestaan afspraken met individuele partijen, waaronder individuele gemeenten.
Beleid bepalen én uitvoeren anno 2018 is een zaak van 'schaken op verschillende borden'.