Samenwerking met partners

We kunnen dit programma alleen maar realiseren als we samenwerken. Soms doen we dat met andere gemeenten in de regio, soms met de provincie en zelfs het Rijk. Maar denk ook aan zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, partners in de arbeidsmarktregio, gesubsidieerde organisaties en ondernemers.
We zijn alert op een goede mix van organisaties en instanties in Zutphen zodat we onze ambities samen met hen kunnen realiseren.