Samenwerking met partners

We werken intensief samen met onze veiligheids- en zorgpartners. Hoe we dat doen, ligt vast in het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. We doen een beroep op ondernemers, organisaties, instellingen en inwoners om samen verder te werken aan een veilige stad, met minder criminaliteit en een nog hoger gevoel van veiligheid voor onze inwoners. We leggen steeds een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.