Onze inzet

Veilige binnenstad

De binnenstad van Zutphen moet aantrekkelijk zijn, leefbaar en veilig. Naast een gastvrije sfeer moet de binnenstad ook een veilige en gemoedelijke sfeer uitstralen tijdens de uitgaansavonden. Dit trekt meer mensen naar de binnenstad. Samen met politie, Openbaar Ministerie, horeca, bewoners, hulpverleners en uitgaanspubliek gaan we uitgaansproblemen tegen. We doen dat in een goede publiek-private samenwerking onder de vlag van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Onze focus ligt daarbij op:

  • minder incidenten in de binnenstad;
  • goede samenwerking tussen de partners;
  • betrokkenheid van alle partners;
  • een groter veiligheidsgevoel bij uitgaanspubliek, omwonenden, personeel;
  • het tegengaan van geweld tegen hulpverleners.

Georganiseerde criminaliteit

We zijn alert op investeren van crimineel verkregen vermogen of het vestigen van criminele structuren. Illegale activiteiten leiden tot concurrentievervalsing en kunnen economische activiteiten van lokale bedrijven ontwrichten. Ook kan georganiseerde criminaliteit misbruik maken van kwetsbare personen. Met een criminaliteitsbeeldanalyse krijgen we meer inzicht in georganiseerde criminaliteit in Zutphen, zodat we daar concrete acties op kunnen zetten.

Woonoverlast

Met hoge prioriteit zetten we in op een samenhangende aanpak van huishoudens die te maken hebben met een stapeling van problemen. Samen met woningcorporaties en instellingen investeren we al veel in het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Toch komt de leefbaarheid en de veiligheid in woonbuurten soms nogal onder druk te staan door woongedrag dat ernstig overlast geeft. In sommige gevallen moeten we ingrijpen om de overlast en criminaliteit in een buurt of straat te kunnen verminderen. Met de aanpak van woonoverlast willen we:

  • vormen van (extreme) woonoverlast zoveel mogelijk signaleren en waar nodig snel beëindigen;
  • leren van de praktijk en de leerpunten concreet oppakken en uitwerken.
  • dichter bij de bron van woonoverlast komen en deze aanpakken.

Daarvoor stellen we in 2018 voor 3 jaar een regisseur extreme woonoverlast aan en stellen we een meldpunt  woonoverlast in voor inwoners.

Ontwikkeling Toezicht & Handhaving

Samen met de politie hebben handhavers de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. De medewerkers van Toezicht & Handhaving zijn verdeeld over de wijken en treden op waar nodig.