Doelstellingen

We optimaliseren de dienstverlening aan ondernemers. We ondersteunen samenwerking tussen ondernemers (binnenstads- en parkmanagement). We willen de ondernemers kennen en zetten in op accountmanagement: wat bindt ondernemers aan Zutphen, welke plannen hebben ze, hoe kunnen we samen problemen voor zijn en hen ontzorgen? Samen zetten we in op cleantech en op het scheppen van werkgelegenheid.
Samen met ondernemers werken we aan een gastvrije binnenstad door goede informatie, bewegwijzering en een mooi aanbod van TIP/VVV. We investeren in de Poorten van de stad: we vernieuwen de IJsselkade en we bereiden plannen en investeringen voor in de Poort van Zuid. We zetten in op cultuur en erfgoed met aandacht voor toegankelijkheid, vernieuwing, variatie en onderscheidende kwaliteit.