Doelstellingen

We streven naar minder criminaliteit en een nog groter gevoel van veiligheid.
We stimuleren dat burgers, bedrijven en organisaties meehelpen om Zutphen veiliger te maken. Dat geldt ook voor hulpverleners en politie. Met hen maken we duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is.