Ambitie

De economie van Zutphen is veelzijdig en innovatief. Ondernemerschap en werkgelegenheid zorgen voor een leefbare, vitale en aantrekkelijke samenleving. De crisis heeft geleerd dat onze economie kwetsbaar is. Teveel mensen staan langs de kant. Samen met werkgevers trekken we aan de economie, aan cleantech en aan nieuwe werkgelegenheid.

Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen en zijn binnenstad. Dat zorgt voor een leefbare, vitale en aantrekkelijke samenleving. De binnenstad is onze grootste troef: de plek ‘to be and to buy’.  De binnenstad trekt en bindt bewoners én toeristen. De binnenstad geeft ruimte aan ondernemerschap en is goed voor de arbeidsmarkt.

Wij werken aan de realisatie van deze ambities via de speerpunten 'Investeren in de binnenstad', 'Versterken woonklimaat', ‘Samen werk bereikbaar maken’.