Ambitie

We werken aan een krachtige samenleving waar verbindingen makkelijk tot stand komen en mensen omzien naar elkaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. In de meeste gevallen lukt dat mensen zelf heel goed. Wij ondersteunen inwoners die het niet op eigen kracht redden met het vinden van werk, goede en betaalbare zorg, inkomen en woonruimte. We stimuleren hen om sterker op eigen benen te staan, hun kracht en kwaliteiten in te zetten.  
We willen dat de Zutphense kinderen gezond opgroeien. Het moet hier veilig zijn voor hen en het onderwijs moet goed zijn. We willen probleemkinderen vroeg in het vizier hebben, zodat we hen vanaf het begin goed kunnen begeleiden.
Sporten en bewegen stimuleren we omdat dat gezond is en ervoor zorgt dat mensen mee blijven doen.
Wij werken aan de realisatie van deze ambities via de speerpunten ‘Innovatie in de zorg’ en ‘Samen werk bereikbaar maken’.