Ambitie

We willen een sterke plaatselijke economie in een schone, groene regio. Dat is aantrekkelijk voor onze inwoners en bedrijven. En voor mensen en bedrijven die zich hier willen vestigen. Daarom is ook een goede bereikbaarheid van Zutphen belangrijk.
We willen meer krachtige inwoners verleiden om in Zutphen te komen wonen, onder meer door in een hogere prijsklasse te bouwen. Daar gebruiken we ons woningbouwprogramma voor.
We willen de woningvoorraad in onze gemeente verduurzamen.
Met projecten voor herwinbare energie en schone en slimme mobiliteit willen we inspelen op het veranderende klimaat. We willen een gezonde en veilige woon- en werkomgeving, nu en in de toekomst.
Wij werken aan de realisatie van deze ambities via de speerpunten 'Versterken woonklimaat’ en ‘Inzetten op Cleantech'.