Ambitie

In Zutphen is het fijn wonen en werken. De meeste mensen voelen zich hier veilig. Dat gevoel van veiligheid willen we behouden of liefst nog verbeteren. Dat kan samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, inwoners en ondernemers. Inwoners kunnen samen zorgen voor veilige straten en wijken.
Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. Lees daarover in programma 4. Als mensen meedoen verwachten wij minder criminaliteit en meer veiligheid in onze gemeente.