Algemene dekkingsmiddelen

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelenRekeningRamingRamingRamingRamingRaming
Bedragen x €1.000201620172018201920202021
Lasten
(excl. mutaties reserves)
911Geldleningen531112182839
913Beleggingen14310885858585
920Belastingen OZB1.121889670587587587
921Uitkeringen gem. fonds000000
922Algemene baten en lasten3.6774.9171.7221.0021.3681.872
990Kostenplaatsen2.21000000
960Overhead011.67712.29411.84311.89811.938
Totaal lasten7.20417.60214.78313.53513.96614.521
Baten
(excl. mutaties reserves)
911Geldleningen-915-878-958-958-958-957
913Beleggingen-790-1.022-652-652-652-652
920Belastingen OZB-11.228-10.430-10.858-10.858-10.858-10.858
921Uitkeringen gem. fonds-85.990-82.507-86.155-87.070-87.839-88.636
922Algemene baten en lasten-3.298-2.259-1.512-2.194-2.194-2.194
990Kostenplaatsen000000
960Overhead0-800-774-774-774-774
Totaal baten-102.221-97.896-100.909-102.506-103.275-104.071
Mutaties reserves
Toevoeging reserves4.3902.3321.5491.5491.5491.549
Onttrekking reserves-5.599-5.422-5.677-1.700-1.361-1.369
Totaal mutaties reserves-1.208-3.090-4.128-151188180
Totaal programma 6 Algemene dekkingsmiddelen11.59419.93516.33215.08415.51516.070