Aantrekkelijke stad

Programma 5 Aantrekkelijke stadRekeningRamingRamingRamingRamingRaming
Bedragen x €1.000201620172018201920202021
Lasten
(excl. mutaties reserves)
213Openbaar vervoer334357253251251251
214Parkeren4.860373459439439427
310Gemeentelijke panden en gronden3.1222.6193.3132.7642.7612.745
311Straatmarkten24297112111112112
320Economische zaken9759391.4031.4031.4031.393
340Landelijke eigendommen122130116116116116
340Kunst3174144144144144
541Musea1.0151.6391.7091.7091.7091.709
543Archief751243369240235233
544Monumenten463711841815775774
545Archeologie5754928282828
550Cultuur3.4203.2343.2503.0443.0433.043
562Toerisme en recreatie697259452452452450
Totaal lasten16.60710.72412.44911.51611.46811.425
Baten
(excl. mutaties reserves)
213Openbaar vervoer000000
214Parkeren-5.825-2.089-2.089-2.089-2.089-2.089
310Gemeentelijke panden en gronden-2.136-2.306-2.416-2.346-2.346-2.346
311Straatmarkten-206-217-217-217-217-217
320Economische zaken-505-752-562-562-562-562
340Landelijke eigendommen-503-367-362-362-362-362
340Kunst000000
541Musea-28-380000
543Archief-145-45-125-125-125-125
544Monumenten-54-320-1-1-1-1
545Archeologie-344-228-180-180-180-180
550Cultuur-353-312-302-302-302-302
562Toerisme en recreatie-160-20-18-18-18-18
Totaal baten-10.259-6.694-6.272-6.202-6.202-6.202
Mutaties reserves
Toevoeging reserves5713637048099091.009
Onttrekking reserves-1.478-1.144-1.241-526-526-526
Totaal mutaties reserves-907-781-537283383484
Totaal programma 5 Aantrekkelijke stad17.17911.08713.15412.32612.37612.432