Vitale samenleving, iedereen doet mee

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet meeRekeningRamingRamingRamingRamingRaming
Bedragen x €1.000201620172018201920202021
Lasten
(excl. mutaties reserves)
420Onderwijsbestuur17159209209209209
421Onderwijshuisvesting6.4234.5415.1204.7404.6105.213
422Lokaal onderwijsbeleid2.3612.1172.1622.1602.1322.105
511Vormings- en ontwikkelingswerk554747474747
530Sport2.7972.7742.7652.5782.5622.504
600Uitstroombevordering15.23113.64514.88514.51214.39714.053
605Minimabeleid4.6554.0055.1075.1175.1325.132
610Inkomensvoorziening25.14525.86926.09826.09824.09824.098
620Maatschappelijke zorg15.23217.26915.15115.14514.76714.798
630Sociaal cultureel werk16.54714.81116.09016.05515.92015.920
631Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)1.4191.2771.3501.2431.2621.281
650Kinderopvang298250249249249249
710Volksgezondheid2.3352.3132.3002.3052.3102.315
423Volwasseneneducatie006262620
Totaal lasten92.51589.07791.59590.52087.75787.924
Baten
(excl. mutaties reserves)
420Onderwijsbestuur-9300000
421Onderwijshuisvesting-1.313-534-424-430-435-435
422Lokaal onderwijsbeleid-639-550-550-550-550-550
511Vormings- en ontwikkelingswerk000000
530Sport-789-781-781-781-781-781
600Uitstroombevordering-165-34-28-38-38-38
605Minimabeleid-21-21-18-25-25-25
610Inkomensvoorziening-22.901-19.643-19.768-19.810-19.810-19.810
620Maatschappelijke zorg-458-2550000
630Sociaal cultureel werk-15900000
631Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3)000000
650Kinderopvang-7-3-5-5-5-5
710Volksgezondheid-160-9-9-9-9
423Volwasseneneducatie000000
Totaal baten-26.561-21.821-21.583-21.648-21.653-21.653
Mutaties reserves
Toevoeging reserves10.5971.3482.0342.0692.2052.600
Onttrekking reserves-11.007-3.588-6.304-6.016-3.843-3.568
Totaal mutaties reserves-410-2.241-4.270-3.947-1.638-968
Totaal programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee103.11090.42493.62992.58989.96390.524