Veilige stad

Programma 2 Veilige stadRekeningRamingRamingRamingRamingRaming
Bedragen x €1.000201620172018201920202021
Lasten
(excl. mutaties reserves)
120Brandweer2.7072.7652.7952.7532.7332.713
140Openbare orde en veiligheid2.7781.1941.4641.4441.4441.444
Totaal lasten5.4853.9594.2594.1974.1774.157
Baten
(excl. mutaties reserves)
120Brandweer-100000
140Openbare orde en veiligheid-24-50-30-30-30-30
Totaal baten-25-50-30-30-30-30
Mutaties reserves
Toevoeging reserves464646464646
Onttrekking reserves-30-7-21000
Totaal mutaties reserves153824464646
Totaal programma 2 Veilige stad5.5304.0044.3044.2434.2234.202