Samenwerking met partners

Dichtbij …

Bij regionale samenwerking richten wij ons vooral op de Cleantechregio Stedendriehoek waarin we samenwerken met Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. De 7 gemeenten werken samen met ondernemers, onderwijs/onderzoek in de Strategische Board.

… en verder weg

Daarnaast werken we op bepaalde thema's ook buiten de regio samen. Dan gaat het bijvoorbeeld over samenwerking in een groter verband waarin de regio als geheel is vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn de veiligheidsregio en de arbeidsmarktregio. Of het betreft samenwerking op het gebied van toerisme, zoals met de Hanzesteden en in de Achterhoek.

Rechtbank cruciaal voor Zutphen

Door aansluiting bij het netwerk Legal Valley versterken we de juridische branche in Midden-Gelderland, inclusief Zutphen. We zijn partner en lid van de Raad van Advies van de stichting Legal Valley. Deze stichting is opgericht om de juridische infrastructuur in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te positioneren, te profileren en om de onderlinge verbindingen te bevorderen. Door deelname aan het netwerk werken we aan het verstevigen van de positie van Zutphen als vestigingsplaats van de rechtbank Gelderland.
We blijven alert op de ontwikkelingen rondom de rechtbank. 2018 is een belangrijk jaar, gelet op de evaluatie van de herinrichting van de rechterlijke kaart.  

Samenwerken in verbonden partijen

De gemeente Zutphen neemt deel in een aantal zogenaamde Verbonden Partijen. In de paragraaf Verbonden Partijen staan alle partijen met wie we taken in een gemeenschappelijke regeling uitvoeren.